Formularz
Smiley face

Formularz zgłoszeniowy na kurs:
Przedszkole młodych patriotów VI edycja


dn. 28-05-2018, miejscowość:

Pole oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.
Płatnik (dane do faktury):
Aby przejść do wypełnienia formularza prosimy o zaznaczenie jednego z poniższych pól.

Płatnik (dane do faktury)* szkoła/urząd/firma/stowarzyszenie/inne zgłoszenie indywidualne

UWAGI

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie musi być dokonana w formie pisemnej i przesłana pocztą, e-mailem lub faxem na nr (22) 833 39 90 najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik zostanie obciążony kosztem zamówienia.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2016 poz. 922, z późn. zm.) przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie, do użytku wewnętrznego.
   Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, teleinformatyczną informacji dotyczącej oferty handlowej i bieżącej działalności Instytutu Badań nad Demokracją Sp. z o.o.
* Akceptuję regulamin serwisu oraz regulamin platformy moodle


WYSŁANIE ZGŁOSZENIA ON-LINE JEST JEDNOZNACZNE Z DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W KURSIE PO WYSŁANIU FORMULARZA ON-LINE PROSZĘ GO WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I WYSŁAĆ NA adres Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151/2222 02 - 326 Warszawa


POPRAWNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ WYGENERUJE AUTOMATYCZNIE PLIK PDF DO POBRANIA DODATKOWO ZOSTAJE WYSŁANY NA PAŃSTWA EMAIL PODANY PODCZAS REJESTRACJI OTRZYMANIE TAKIEGO DOKUMENTU TO POTWIERDZENIE WYSŁANIA ZGŁOSZENIA

W przypadku problemów z formularzem, jego wypełnieniem lub wysłaniem proszę o kontakt: k.zasepa@spe.edu.pl